Edelläkävijäksi mielivä yritys on avoin ja aktiivinen keskustelija

Suomen suurin yritysvastuutapahtuma, Ratkaisun paikka, järjestettiin reilu viikko sitten tiistaina 12.5. Helsingin Katajanokalla. Tapahtumassa vieraili päivän aikana noin 700 ihmistä.

Messukävijöitä puhuttivat sekä perinteiset että myös hieman uudemmat vastuullisuusaiheet vaikuttavuusinvestoimisesta kiertotalouteen. Yhtenä tapahtuman yhteistyökumppaneista Miltton järjesti muun muassa klinikan, joka keräsi salin täyteen ihmisiä keskustelemaan siitä, kenen kanssa yrityksen tulisi keskustella. Pyrimme alleviivaamaan sitä, että vastuullisuustyöstä kertominen ei jäisi yrityksissä ainoastaan raportoinnin tasolle, vaan siitä otettaisiin kaikki mahdollinen hyöty irti aktiivisella viestinnällä.

Kuten yritysvastuu kokonaisuudessaan, myös toimivat sidosryhmäsuhteet vaativat pitkäjänteistä työtä toimiakseen. Pääviestejä on pohdittava sidosryhmäkohtaisesti ja samalla huomioitava se, että kaikista kohdennetuista viesteistä voidaan muodostaa ehjä, selkeä kokonaisuus.

On selvää, että sidosryhmien odotukset kasvavat tulevaisuudessa yhä enemmän. Kuluttajat, työntekijät, kansalaisjärjestöt, päätöksentekijät ja median edustajat ovat valveutuneita sekä siten kiinnostuneita voimassa olevista käytännöistä ja liiketoiminnasta. Kipukohtia on 2010-luvulla turha yrittää peitellä, vaan niistä tulee kertoa avoimesti. Esimerkkeinä läpinäkyvästä viestinnästä voidaan mainita Nesteen ja Postin uusimmat vuosikertomukset.

Neste joutui syksyllä 2014 pienimuotoisen kohun keskelle, kun Finnwatch julkaisi raportin, jossa tutkittiin työelämän oikeuksien toteutumista heidän palmuöljytoimittajiensa plantaaseilla. Aihetta sivuttiin myös Yleisradion Ulkolinjassa. Neste ei lakaissut asiaa maton alle, vaan sen sijaan antoi uusimmassa vuosikertomuksessaan tilaa Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartialan kriittiselle puheenvuorolle:

“Finnwatchin tutkimus löysi vakavia työelämän oikeuksien loukkauksia Neste Oilin alihankintaketjusta. Tutkimuksen teon aikana Neste Oil toimi kuitenkin avoimesti ja antoi meille paljon tietoja.”

Näin yhtiö lähetti selvän viestin sidosryhmilleen. Avoimuus ja terve nöyryys lisäävät luottamusta.

Toinen esimerkkiyhtiö on Posti. Digitalisaatio on yksi suurista megatrendeistä, joka vaikuttaa merkittävästi postialan toimintaympäristöön. Postille siitä on seurannut merkittäviä henkilöstövähennyksiä, joista he kertoivat avoimesti raportissaan:

”Vastuullisena työnantajana haluamme entistä vahvemmin tukea henkilöstöä selviytymään muutostilanteesta, jossa perinteisen postityön kysyntä vähenee. Käynnistimme alkuvuodesta Uusi polku -nimisen tukiohjelman henkilöstölle. Ohjelma tarjoaa rahallisen kertakorvauksen lisäksi valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen. Ohjelmaan on hakenut vuoden loppuun mennessä lähes 1 000 työntekijää ja siihen on hyväksytty yli 600 työntekijää.”

Avoimen sidosryhmädialogin vaarana pidetään altistumista kritiikille, mikäli yritys kertoo aktiivisesti vastuullisuustyöstään. Suurempi riski piilee kuitenkin siinä, jos yritys ei panosta vastuullisuuteen vaan jää passiivisena odottamaan mahdollisten epäkohtien esiinnousua.

Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä aktiivisesti keskusteleva toimija on etulyöntiasemassa. Se tietää ja tuntee sidosryhmänsä sekä voi jopa nousta asemaan, jossa sidosryhmien odotuksia ja ajatuksia johdetaan peesaamisen sijaan.

 

Aalto_Tino

Tino Aalto on viestintäkonsultti, joka on erikoistunut yritysvastuuasioihin. Hän innostuu vastuullisen liiketoiminnan lisäksi talouden ja politiikan ilmiöistä sekä Turun Palloseurasta.

Twitter: @TinoAalto