Kaisa Soro-Pesonen Miltton Brusselsin toimitusjohtajaksi

Miltton-ryhmä on nimittänyt Kaisa Soro-Pesosen tytäryhtiönsä Miltton Brusselsin toimitusjohtajaksi 22.1.2018 alkaen. Nimityksen myötä Miltton Brussels tulee laajentamaan ja vahvistamaan suomalaisille ja pohjoismaisille asiakkaille tarjottavia kokonaisvaltaisia viestinnän palveluita erikoistuen EU-päätöksenteon analyysiin, edunvalvontaan ja neuvonantoon.

”EU-päätöksenteko vaikuttaa suoraan paitsi yritysten toimintaedellytyksiin, myös koko yhteiskunnan kehitykseen. Eurooppalaisten päätöksentekoprosessien ymmärrys ja ratkaisulähtöinen kommunikointi päättäjien kanssa sekä eurooppalaisella että kansallisella tasolla on perusedellytys kasvun luomiselle myös kotimaassa. Nyt käytävä keskustelu EU:n tulevaisuudesta on tärkeämpää kuin koskaan ja edellyttää myös yksityisten toimijoiden aktiivista osallistumista. Tämä haaste koskee koko elinkeinoelämää”, sanoo Soro-Pesonen.

Soro-Pesonen on toiminut teollisuuden ja organisaatioiden EU-edunvalvonnan neuvonantajana Brysselissä yli 10 vuoden ajan. Hän on konsultoinut eurooppalaisia yrityksiä EU-politiikassa ja lainsäädännöllisissä prosesseissa sekä vaikuttajaviestinnässä, muutosviestinnässä ja kriisiviestinnässä.

Miltton Brusselsin nykyinen toimitusjohtaja Jan Store jatkaa yhtiössä strategisen neuvonantajan roolissa.

”Kaisa on EU-tason huippuosaaja ja olen erittäin iloinen, että saamme hänet jatkamaan Jan Storen ansiokasta työtä Miltton Brusselsin luotsina. EU-toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tämä vaatii yrityksiltä aktiivista seurantaa ja osallistumista. Kaisan johdolla Miltton pääsee syventämään entisestään näkemystään strategisessa neuvonannossa sekä vahvistamaan pohjoismaista vaikuttajaviestinnän palvelutarjontaa, joka on yksi meidän vahvimmista kasvualueista”, toteaa Miltton-ryhmän toimitusjohtaja Mathias Järnström.

Miltton Brussels on tarjonnut kattavaa asiantuntemusta ja kokonaisvaltaisia viestinnän ja edunvalvonnan palveluita pohjoismaisille organisaatioille Brysselissä vuodesta 2015. Milttonin vaikuttajaviestinnän asiantuntijajoukko muodostaa tiiviin verkoston Helsingissä, Brysselissä, Kööpenhaminassa, Tukholmassa, Tallinnassa ja Washingtonissa.

Lisätietoja:

Kaisa Soro-Pesonen
Toimitusjohtaja, Miltton Brussels
+32 479 64 99 93

Mathias Järnström
Toimitusjohtaja, Miltton Group
mathias.jarnstrom(at)miltton.fi
+358 40 073 8002