Milttonista


Miltton on kunnianhimoinen ja eteenpäinkatsova asiantuntijatalo, joka on laajentanut osaamistaan PR:stä ja yritysviestinnästä vaikuttajaviestintään, sijoittajasuhteisiin, vastuullisuusviestintään, valmennuksiin mainontaan ja liikkeenjohdon konsultointiin.

Missiomme on yksinkertainen: haluamme olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella.

Vaikka joukkomme on kasvanut jo yli 200 hengen asiantuntijatiimiksi, olemme mielestämme onnistuneet säilyttämään nuorekkaan ja energisen asenteemme. Kehitämme toimintaamme rohkeudella, uusilla aluevaltauksilla ja ennakkoluulottomuudella, jotta pystymme jatkossakin tarjoamaan konkreettisia apuvälineitä asiakkaiden muuttuvaan arkeen.

Integroidut palvelumme

 • Public relations
 • Markkinointiviestintä
 • Showroom
 • Yritysviestintä
 • Sijoittajasuhteet
 • Vastuullisuus
 • Brändityö
 • Työnantajamielikuva
 • Tutkimus & insight
 • Vaikuttajaviestintä
 • Sidosryhmäsuhteet
 • Yhteiskuntasuhteet
 • Sisältömarkkinointi
 • Varainhankinta & yritysyhteistyö
 • Mediavalmennukset
 • Johdon kehittämisvalmennukset
 • Issues management & kriisiviestintä
 • Mainonta
 • Digitaalinen suunnittelu

Laaja palvelutarjoamamme takaa, että voimme tarjota kattavaa näkemystä pohjoismaisen yksityisen ja julkisen sektorin jatkuvassa muutosaallokossa. Muutos on myös Milttonin DNA:ssa: ymmärrämme sitä ja näemme sen vahvana mahdollisuutena.

Miltton lukuina

200
innostunutta
ihmistä
35 %
kasvu liikevaihdossa vuonna 2016
12
eri kieltä, joita puhumme sujuvasti
19,6 M€
liikevaihto       vuonna 2016


Miltton
 tarjoaa täyden valikoiman markkinointi- ja viestintäpalveluita yhden katon alta. Laaja palveluportfoliomme kattaa yritysviestinnän, brändiviestinnän, markkinointi-PR:n, sosiaalisen median, vastuullisuusviestinnän, tutkimuksen, strategisen viestinnän, sijoittajasuhteiden, sponsoroinnin ja varainharkinnan palvelut.

Miltton Brussels toimii Brysselissä, EU:n ytimessä. Brysselin toimistomme on perustettu yhdessä kööpenhaminalaisen Holm Kommunikation -yrityksen kanssa ja tarjoaa kattavia viestintäpalveluita pohjoismaalaisille yrityksille.

Miltton Creative yhdistää Milttonin viestintäosaamiseen luovan ja strategisen markkinoinnin suunnittelun sekä kanavariippumattoman ajattelun. Miltton Creativella on pitkä kokemus sosiaalisesta, digitaalisesta ja tapahtumamarkkinoinnista sekä mainonnasta.

Miltton Labs on Milttonin Tukholmassa toimiva luovaan, digitaaliseen vaikuttaja- ja markkinointiviestintään erikoistunut tuotekehityslaboratorio. Miltton Labs on erikoistunut kehittämään digitaalisia, skaalautuvia työkaluja, joiden avulla innovatiiviset ideat saavuttavat juuri oikeat yleisöt. Enemmän koodareista kuin konsulteista koostuva Miltton Labs on syntynyt digitaaliseksi, ammentaa design-ajattelusta ja ajattelee sekä toimii globaalisti.

Miltton Markets vahvistaa Milttonin talousviestinnän tarjontaa keskittyen erityisesti strategiseen talousviestintään, pääomamarkkinoihin ja yhtiöiden nykytilan muutoksiin sekä näihin liittyviin palveluihin.

Miltton Networks on johtava toimija Suomen vaikuttajaviestinnän alalla. Sen keskeisimpiin palveluihin kuuluvat valtion päätöksentekoprosessien erinomainen tuntemus, asiakkaidemme liiketoimintaan liittyvien mahdollisuuksien ja poliittisten riskien tunnistaminen sekä strateginen neuvonta vaikuttajaviestinnän saralla. Milttonin vaikuttajaviestinnän toiminnan pääperiaatteita ovat läpinäkyvyys, innovatiivisuus ja yhtenäinen linja asiakkaiden muun viestinnän kanssa.

Miltton Nordics tarjoaa kokonaisvaltaisia markkinointiviestinnän ja vaikuttajaviesitinnän palveluita tavoitteenaan auttaa virolaisia, baltialaisia ja pohjoismaisia yrityksiä kasvamaan kansainvälisesti.

Miltton Purpose vahvistaa Milttonin palvelutarjontaa erikoistuen strategisiin vastuullisuuskysymyksiin ja vastuullisuusviestinnän kehittämiseen. Miltton Purposen tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuus on mukana yritysjohdon strategisella agendalla.

Miltton Showroom on Helsingin keskustassa sijaitseva lifestyle-olohuone, jossa asiakkaidemme brändit kohtaavat toimittajia, bloggareita, stylistejä ja muita mielipidevaikuttajia.

Miltton Sparks auttaa asiakkaita vastaamaan strategisiin haasteisiin ja saattamaan kehitysehdotukset paperilta käytäntöön. Miltton Sparksin työkaluja ovat konsultointi, koulutus sekä valmennus. Miltton Sparksin työn kohteita ovat niin organisaatiot, johtajuus, tiimit kuin yksittäiset henkilötkin. Parhaiden ratkaisujen löytämiseksi asiantuntijamme hyödyntävät kaikkein ajantasaisinta tietoa ihmisten ja organisaatioiden toimintatavoista.

Nordic West Office on johdon konsultointitoimisto, joka tarjoaa pohjoismaisille yrityksille uudenlaisen tavan navigoida poliittisen ja teknologisen murroksen keskellä yhdistämällä huipputason kansainvälistä akateemista, yhteiskunnallista, lainopillista sekä viestinnällistä osaamista. Nordic West Office toimii strategisessa yhteistyössä kansainvälisen lakiasiantoimisto Orrickin sekä poliittisia analyyseja tuottavan Oxford Analytican kanssa.

Miltton ja vastuullisuus


Miltton on sitoutunut vastuulliseen viestintään ja liiketoimintaan, jota pyrimme kehittämään jatkuvasti. Toimintaperiaatteemme on määritelty Milttonin Code of Conductissa. Olemme liittyneet mukaan UN Global Compactiin vuonna 2015 ja  UNGC Communication on Progress -raporttimme löydät täältä. Lisäksi olemme yritysvastuuverkosto FIBS:in sekä GRI GOLD Communityn jäsen.

Milttonissa on töissä useita vastuullisuusasiantuntijoita ja Miltton osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen mm. asiakastyön sekä blogikirjoitusten kautta. Teemme lisäksi pro-bono työtä valikoitujen kumppaneiden kanssa.