Muutetaan yhdessä maailmaa – haemme uusia pro bono -asiakkaita!

 

Hyvän tekeminen ja yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden edistäminen ovat osa DNA:tamme ja tärkeää koko henkilöstöllemme. Pro bono -yhteistyö on osa yritysvastuutamme ja valinta potentiaalisista pro bono -asiakkaistamme on Milttonin henkilöstön käsissä.

Olemme halunneet vuosien aikana tarjota osaamisestamme meille tärkeisiin asioihin. Samalla me milttonlaiset olemme saaneet mahdollisuuden tehdä projekteja kiinnostavien yhteiskunnallisten toimijoiden ja aiheiden parissa. Olemme työskennelleet pro bono -asiakkaidemme kanssa strategisen ja jatkuvan yhteistyön mallilla sekä erilaisten lyhyempien, ad hoc -projektien pohjalta.

Me olemme ennakkoluuloton, kansainvälistyvä ja kunnianhimoinen asiantuntijatalo, ja toivomme pro bono -kumppaneiltamme samaa ennakkoluulottomuutta. Meillä on tällä hetkellä Helsingin lisäksi toimistot Tukholmassa, Tallinnassa, Brysselissä ja Washingtonissa sekä jatkuvasti kasvava kansainvälinen verkosto kumppaneita, joiden kanssa voimme palvella asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti mm. markkinointi-, yritys-, vaikuttaja- ja vastuullisuusviestinnässä, mainonnassa, sijoittajasuhteissa, johdon konsultoinnissa tai vaikkapa AR- ja VR-toteutuksissa.
 

Tutustu Pro bono -töihimme täältä:

 

Haku avoinna 26.10 saakka

Nyt olemme jälleen uuden äärellä ja etsimme avoimella haulla pro bono -asiakkaita vuosille 2019-2021. Voit hakea mukaan 26.10. saakka osoitteessa probono@miltton.fi.

Yhteistyömme valittujen pro bono -asiakkaiden kattaa yhtä asiakasta kohden n. 150 000 euron arvosta työpanostamme kahden vuoden ajan. Valitsemme seuraaville vuosille kokonaisuudessaan 2–3 pro bono -kumppania, joista toivomme vähintään yhden olevan meille täysin uusi asiakas

 

Pro bono -kumppaneiden valinnassa kiinnitämme huomiota seuraaviin asioihin:

  • Pro bono -asiakkaamme tulee edustaa sellaista yhteiskunnallista asiaa, joka on Milttonin henkilöstölle tärkeä. Varmistaaksemme työntekijöidemme sitoutuneisuuden pro bono -työhömme, on heillä iso rooli potentiaalisten kumppanien valinnassa.
  • Toivomme, että asiakkaallamme on selkeästi osoitettava tarve Milttonin osaamiselle. Tarve voi liittyä niin tiettyyn kampanjaan tai fokuksessa olevaan osa-alueeseen, kuten markkinointiviestintään, tuotekehitykseen tai varainhankintaan.
  • Toivomme, että näkemyksemme kohtaavat kokonaisvaltaisesti aina strategisesta neuvonannosta käytännön toteutukseen. Haluamme tehdä kumppanien kanssa sekä strategisen neuvonannon että taktisen toteutuksen yhdistävää ja aidosti muutokseen pyrkivää yhteistyötä. Vastapainoksi toivomme, että myös asiakkaallamme on aikaa ja resursseja olla suunnittelussa tiiviisti mukana.
  • Pro bono -asiakas hyötyy aidosti palveluistamme ja sen vaikuttavuus paranee yhteistyömme ansiosta.

 

Kuulostaako kiinnostavalta – hae siis mukaan seuraavasti:

  • Lähetä meille lyhyt ja selkeä kuvaus organisaationne toiminnasta ja siitä, millaisia yhteiskunnallisia muutoksia haluatte toiminnallanne saada aikaiseksi. Kertokaa myös siitä, millaisia tuloksia odotatte toiminnaltanne ja meiltä.
  • Kerro lisäksi lyhyesti, mihin toivotte Milttonilta tukea ja miten uskotte vaikuttavuutenne paranevan yhteistyömme tuloksena.
  • Lähetä hakemuksesi esim. ppt-esityksen muodossa sähköpostitse 26.10. mennessä osoitteeseen probono@miltton.fi
  • Lisätietoja antaa Milttonin varatoimitusjohtaja Fredrik Heinonen: fredrik.heinonen@miltton.fi

 

Mitä tapahtuu seuraavaksi:

Kutsumme henkilöstömme valitsemat 3–5 kumppania keskustelemaan kanssamme mahdollisen yhteistyön aloittamisesta. Lopullisen valinnan yhteistyökumppaneista teemme marraskuun loppuun mennessä. Yhteistyö käynnistyy vuoden 2019 alussa ja kestää kaksi vuotta.

Valitut asiakkaat pääsevät hyödyntämään Milttonin monipuolista osaamista tavoitteena saada tiiviissä yhteistyössä aikaan aitoa muutosta. Uskomme, että todellisia tuloksia ja rohkeita avauksia syntyy silloin, kun molemmat haastavat toisiaan ja ovat avoimia uuden oppimisille.