Puhu olennaisista asioista

Yritysmaailmassa varma kevään merkki on ilmoille putkahtavat toinen toistaan upeammat yritysvastuuraportit. Yhä useammat suomalaiset yritykset raportoivat Global Reporting Initiativen (GRI) G4-ohjeiston mukaan ja osa on ottanut jo edistysaskelia integroidun raportin (<IR>) suuntaan. Myös GRI:n G3-ohjeisto on yhä vahvasti edustettuna, mutta ensi vuonna viimeistenkin on siirryttävä G4-ohjeiston mukaiseen raportointiin.

Vuonna 2013 julkaistussa G4-ohjeistossa ei ole enää erikseen A-, B- ja C -raportointitasoja, vaan nyt yrityksiä ja yhteisöjä kannustetaan raportoimaan olennaisimmista asioista suppean tai laajan tason mukaan. Muita muutoksia entiseen ovat muun muassa 10 uutta indikaattoria hallinnoinnista sekä tarkempi fokus toimitusketjuun. Myös <IR>-ohjeistuksen keskeinen elementti on raportoitavien asioiden olennaisuus.

Raportoinnin olennaisuuskeskeisyys on hyvä ja kaivattu muutos. Olennaisuusanalyysin avulla selvitetään sidosryhmien odotukset yrityksen vastuullisuustyölle ja -viestinnälle sekä liiketoiminnan kannalta olennaiset yritysvastuuasiat. Olennaisuusanalyysin hyötyjä kannattaa käyttää yritysvastuunäkökulman lisäksi myös muussa liiketoiminnassa ja viestinnässä.

Yritysvastuuraportin julkaisua edeltää usein pitkä prosessi ja satojen työtuntien rupeama. Monilla yrityksillä on raporteissaan mielenkiintoisia liiketoiminnan caseja, joista riittäisi paljon kerrottavaa sidosryhmille ja niiden avulla olisi mahdollista profiloitua vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijäyrityksenä. Olennaisimmista yritysvastuuasioista kannattaa myös kertoa raportin lisäksi yrityksen muissakin kanavissa.

Joidenkin yritysten on kuitenkin vaikea luopua epäolennaisten indikaattorien raportoinnista: usein raporttia varten on kerätty suuret määrät tietoa vuosien aikana, ja nyt ”turha” tieto olisi jätettävä raportoimatta. On täysin luonnollista, että uuteen ohjeistukseen siirryttäessä yritykset kokevat jonkinasteista luopumisen tuskaa. Yritysten ja yhteisöjen tulisi kuitenkin ajatella raporttia luettavuuden näkökulmasta. Kuinka tarkoituksenmukaista on julkaista raportti, joka on tiiliskiven paksuinen tai vastaavasti tiedostona niin iso, että sitä lähettäessä sähköposti jumittuu?

Tiiviimpi raportti ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mahdolliset oman liiketoiminnan negatiiviset asiat lakaistaan maton alle tai riskit jätetään kertomatta. Nykypäivänä on lyhytnäköistä peitellä kipeitä asioita, joten suoraselkäinen avoimuus ja rehellisyys toimivat paremmin. Jos suurten massojen luottamuksen menettää kerran, sen palauttaminen entiselle tasolle vie paljon aikaa.

Laatu korvaa määrän myös vastuullisuusviestinnässä.

Aalto_Tino

Tino Aalto on viestintäkonsultti, joka on erikoistunut yritysvastuuasioihin. Hän innostuu vastuullisen liiketoiminnan lisäksi talouden ja politiikan ilmiöistä sekä Turun Palloseurasta.

Twitter: @TinoAalto