Toinen silmäys Ylen some-tutkimukseen

Yle julkaisi tuoreen, Taloustutkimuksen toteuttaman tutkimuksen suomalaisten sosiaalisen median käytöstä tammikuun alussa. Ansiokkaasti myös tutkimuksen tausta-aineisto julkaistiin.

Nousevien medioiden ymmärtäminen ja ymmärrettäväksi tekeminen on Miltton Creativen intohimo. Vaikka tutkimuksen tulokset eivät tarjonneet suuria yllätyksiä, ne vahvistivat monia kanavien perusluonteeseen ja kehitykseen liittyviä teesejämme.

Laajemmista tutkimuksesta nousevista huomioista merkittävin on rinnakkaiskäyttö ja sen kasvu. Varsinkin alle 25-vuotiaat käyttävät aktiivisesti rinnakkain useita palveluita. Tämä on laajempi ilmiö, esimerkiksi Pew:n tuoreimman tutkimuksen mukaan yli puolet amerikkalaisista käyttää aktiivisesti kahta tai useampaa sosiaalista palvelua.

Koostimme aineistosta myös omia visualisointejamme. Ohessa niistä muutamia.

Havainnollistaaksemme palveluiden välisiä kulttuurisia ja demografisia eroja vertailimme sosiaalisten palveluiden käyttöä iän, sukupuolen ja maantieteellisen sijainnin perusteella. Aidosti sosiaalisiksi kanaviksi luokiteltiin tässä yhteydessä Instagram, Twitter, LinkedIn ja Facebook.

Viestipalvelu WhatsApp on äärimmäisen vahvassa kasvussa, mutta sijoittuu sosiaalisten palveluiden sijaan nopeasti kehittyvään yksityisviestipalveluiden kategoriaan. Yksityisviestipalveluiden kasvu tulee olemaan yksi alkaneen vuoden ilmiöistä, mutta Facebook Messengerin, Kik Messengerin ja Snapchatin puuttuessa tutkimuksen otannasta jäävät myös WhatsApp-tulokset irrallisiksi. Siksi jätimme WhatsAppin pois alla olevista graafeista. Kattavampaa tutkimusta odotellessa kannattaa tutustua Nytin ja Yle Kioskin ansiokkaisiin WhatsApp-pilotteihin.

 

mc_yle_ikäluokat

Kiinnostavimmat huomiot liittyvät Instagramiin. Ydinkohderyhmässään alle 25-vuotiaissa visuaalinen mobiilipalvelu on ylittänyt ensi kertaa yli 50% penetraation. Tämä on merkittävää, varsinkin suhteutettuna muualta valuviin tietoihin palvelun erittäin korkeasta päivittäisestä käyttöajasta.

Vaikka nuoret ovat Instagramin perinteisesti vahvin kohderyhmä, nopeimmassa kasvussa oleva ikäryhmä on erittäin kiinnostava 25-34. Voimakasta kasvua ajavat pääkaupunkiseutu ja suurimmat kaupungit.

Instagram on nyt selkeästi suurempi kuin Twitter. Twitter kasvaa myös, mutta huomattavasti hillitymmin.

 

mc_yle_sukupuoli

 

Instagramin naisvoittoisuus tuskin tulee yllätyksenä. Aiheeseen liittyvänä anekdoottina mainittakoon että suomi-tägien kuningatar #finnishgirl lähestyy par’aikaa eeppistä 5 miljoonaa julkaisua (osa on toki ulkomailta).

 

mc_yle_maantieteellisesti

 

Maantietellisen jakauman seuraaminen on kiinnostavaa. Facebookin käyttö on yllättävän tasaista ympäri maata, vaikka tippuu pienimmissä kaupungeissa ja kunnissa.

Muiden kanavien suhteen suurkaupungit johtavat muuta maata selvästi. Sekä Instan että Twitterin käyttö on tutkimuksen mukaan noin kaksi kertaa suurempaa pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella kuin alle 50 000 asukkaan kaupungeissa.

LinkedIn on äärimmäinen esimerkki: käyttöaste pääkaupunkiseudulla on lähes nelinkertainen pieniin kaupunkeihin ja kuntiin verrattuna.

Suomalaiset ovat yleisesti ottaen edelleen Facebook-kansaa, mutta varsinkin alle nelikymppisten ajankäyttö muuttuu vauhdilla. Vaikka otanta jäi osin puuttelliseksi, Ylen tutkimus auttaa meitä hahmottamaan käynnissä olevaa muutosta ja modernia suomalaista sosiaalisuutta.

sampo_axelsson_iina_esko

Sampo Axelsson on Miltton Creativen luova strategi. Hänen arkensa pyörii digitaalisten ja sosiaalisten ilmiöiden ympärillä, vapaa-aikaa määrittävät avainsanat kaupunkikulttuuri, musiikki, tv-sarjat, viihtyminen.

Twitter @sampoaxelsson
Instagram @sampoaxelsson