Tasa-arvoinen avioliittolaki ja muuttuva yrityskulttuuri

Tänään presidentti Niinistö saa allekirjoitettavakseen Suomen ensimmäisen kansalaisaloitteesta syntyneen lain. Aloitteen tie presidentin pöydälle on ollut pitkä. Kiitos lain läpi ajamisesta kuuluu Tahdon2013-kampanjalle, yhdelle viime vuosien merkittävimmistä yhteiskunnallisen toiminnan uudistajista.

Ennen viime marraskuun ratkaisevaa eduskuntaäänestystä Tahdon2013 sai tuekseen uuden ja monen näkökulmasta kenties yllättävän puolestapuhujaryhmän: yritykset. Keskustelun laajentaminen taas mahdollisti kansanedustajien harkinnan kannalta elintärkeiden kannanottojen syntymisen.

Ajat ovat muuttumassa. Viestintä ja yrityskulttuuri ovat tämän muutoksen ytimessä. Puhuimmepa sitten sisäisestä viestinnästä, brändäyksestä tai PR:stä, yritystoiminnan keskeisin moottori on löytää yhä uusia tapoja ilmaista ja toteuttaa omia ja työntekijöiden ideaaleja ja arvoja – eivätkä ne rajoitu rahallisen hyödyn tavoitteluun.

#metahdomme-yrityshaaste antoi viitteitä murroksen jalkautumisesta jopa konkreettisiin, aiemmin poliittisina ja siten yrityksen kannalta mahdottomina pidettyihin kysymyksiin. Se on hyvä merkki koko Suomen kannalta.