Yrityksen vastuullisuus vaikuttaa valtaosan kulutustottumuksiin

Yli puolet (54 %) suomalaisista pitää yrityksen vastuullisuutta vähintään tärkeänä ostopäätöstä tehtäessä. Lisäksi lähes puolet (46 %) pitää vastuullisuutta tärkeänä tai erittäin tärkeänä nykyistä tai mahdollista työnantajaa arvioitaessa.

Tulokset selviävät Milttonin teettämästä vastuullisuustutkimuksesta, jossa mitattiin suomalaisten asenteita vastuullisuudesta suhteessa kulutustottumuksiin, työnantajamielikuviin sekä tärkeimpiin vastuullisuusteemoihin. Tutkimuspalveluyritys Cintin toteuttamaan tutkimukseen osallistui 1 006 vastaajaa aikavälillä 9.–15.4.

Vastaajille tärkeimmät vastuullisuustekijät olivat työterveys- ja turvallisuus (35 % vastaajista), eettiset toimitusketjut (29 %), sekä työhyvinvointi ja henkilöstön kehittäminen (23 %). Vastaajista 63 prosenttia kertoi olevansa valmiita olemaan ostamatta vastuuttomasti tuotettuja tuotteita ja palveluita vaikuttaakseen yhtiöiden ja julkisen sektorin toimijoiden vastuullisuuteen. Vastaajista 39 % jättäisi hakematta työpaikkaa, jossa työnantaja toimii vastuuttomasti.

Vaikka vastuullisuus vaikuttaa suomalaisten kulutustottumuksiin, yritykset eivät näe sitä tulostekijänä. Yritysvastuuverkosto FIBSin maaliskuussa 2015 tekemässä tutkimuksessa vain 14 % kyselyyn vastanneista suomalaisten suuryritysten edustajista asetti vastuullisuustoimintansa tavoitteeksi myynnin edistämisen. Toisaalta yritysmainetta pidetään kuitenkin vastuullisuuteen panostamisen ehdottomasti suurimpana hyötynä (93 % vastaajista).

”Sidosryhmien kasvavat odotukset asettavat uudenlaisia haasteita, mutta samalla ne myös avaavat suuria mahdollisuuksia. Aktiivisesti ja avoimesti keskusteleva toimija on etulyöntiasemassa, kun sen toimintaympäristöön kohdistuu muutoksia”, Milttonin vastuullisuusviestinnän asiantuntija Tino Aalto toteaa.

Tutkimus osoittaa, että vastuullisuusasiat ovat tärkeämpiä naisille kuin miehille. Esimerkiksi naisista yli puolet pitää joko tärkeänä tai erittäin tärkeänä työnantajan panostamista vastuullisuusasioihin. Miehillä sama lukema jää runsaaseen kolmannekseen. Kyselyn mukaan vastuullisuus merkitsee myös enemmän alle 35- kuin yli 35-vuotiaille esimerkiksi kulutustottumuksia vertailtaessa.

”Yrityksiä ei positioida enää pelkästään suhteessa kilpailijoihin vaan osaksi yhteiskuntaa. Tämä asettaa uusia vaatimuksia vastuullisuusteoille sekä avoimelle ja rakentavalle vuorovaikutukselle kaikkien sidosryhmien kanssa”, Milttonin varatoimitusjohtaja Fredrik Heinonen kertoo.

Yritysvastuuasiat puhuttavat 12. toukokuuta FIBSin neljättä kertaa järjestettävässä Ratkaisun paikka -tapahtumassa, jossa eri intressiryhmät kokoontuvat pohtimaan, miten vastuullisuus auttaa rakentamaan parempaa liiketoimintaa. Miltton järjestää Ratkaisun paikassa oman vastuullisuusklinikkansa lisäksi seminaarin vastuullisuuden integroimisesta markkinointiin ja myyntiin.

Lisätietoja:

Tino Aalto
viestintäkonsultti, Miltton
050 574 8713
tino.aalto@miltton.fi