Missiomme on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella.

Kehitämme toimintaamme rohkeudella, uusilla aluevaltauksilla ja ennakkoluulottomuudella. Jatkuvan muutoksen ristiaallokossa tarjoamme asiakkaillemme ja sidosryhmillemme vahvaa näkemystä, osaamista ja inspiraatiota.

350+
innostunutta asiantuntijaa

30%+
kasvu liikevaihdossa vuonna 2018

31M€
liikevaihto vuonna 2018

Palvelumme

Olemme kunnianhimoinen ja eteenpäinkatsova asiantuntijatalo tavoitteenamme mahdollistaa asiakkaitamme saavuttamaan menestystä niin kansainvälisesti kuin paikallisesti. Kuljemme asiakkaidemme vierellä auttaen heitä luomaan uutta, navigoimaan jatkuvan muutoksen keskellä, käymään tehokasta dialogia sidosryhmien kanssa sekä ottamaan osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

 

Miltton-ryhmä

Olemme vuonna 2001 perustettu, kansainvälisistä ketjuista riippumaton ja itsenäinen toimija. Tämä mahdollistaa vahvasti kasvuhakuisen ja asiakkaiden tarpeisiin pohjautuvan liiketoiminnan kehityksen, jota toteuttamassa on koko Miltton-ryhmän osaajat ja palveluportfolio.

 

Helsinki
tarjoaa täyden valikoiman markkinointi- ja viestintäpalveluita yhden katon alta. Palveluportfoliomme kattaa yritysviestinnän, brändiviestinnän, markkinointi-PR:n, sosiaalisen median, vastuullisuusviestinnän, tutkimuksen, strategisen viestinnän, sijoittajasuhteiden, erilaisten valmennusten sekä sponsoroinnin ja varainharkinnan palvelut.

Sweden
on Tukholmassa toimiva markkinointiviestintätoimisto, joka on erikoistunut luoviin ja digitaalisiin markkinointiviestinnän ratkaisuihin. Konserniin kuuluu yli 80 brändinrakentamisen, markkinointiteknologian ja automaation sekä sisältö- ja asiakkuusmarkkinoinnin asiantuntijaa.

New Nordics
tarjoaa kokonaisvaltaisia markkinointiviestinnän ja vaikuttajaviestinnän palveluita tavoitteenaan auttaa virolaisia, baltialaisia ja pohjoismaisia yrityksiä kasvamaan kansainvälisesti. Loppuvuodesta 2018 tehdyn yrityskaupan myötä Miltton New Nordicsin palveluksessa on myös Viron suurimpiin viestintätoimistoihin kuuluvan JLP communicationsin strateginen asiantuntemus.

Europe
tarjoaa kattavaa strategista neuvontaa ja yhteispohjoismaisia viestinnän ja edunvalvonnan palveluita Brysselissä vuodesta 2015. Milttonin yhteisen vaikuttajaviestinnän palveluja tarjoavat laaja asiantuntijajoukko Helsingissä, Brysselissä, Kööpenhaminassa, Tukholmassa, Tallinnassa ja Washingtonissa.

Creative
yhdistää Milttonin viestintäosaamiseen luovan ja strategisen markkinoinnin suunnittelun sekä kanavariippumattoman ajattelun. Miltton Creativella on pitkä kokemus sosiaalisesta, digitaalisesta ja tapahtumamarkkinoinnista sekä mainonnasta.

Markets
vahvistaa Milttonin talousviestinnän tarjontaa keskittyen erityisesti strategiseen talousviestintään, pääomamarkkinoihin ja yhtiöiden nykytilan muutoksiin sekä näihin liittyviin palveluihin.

Networks
on vaikuttajaviestintään erikoistunut tytäryhtiömme, jonka keskeisimpiin palveluihin kuuluvat valtion päätöksentekoprosessien erinomainen tuntemus, asiakkaidemme liiketoimintaan liittyvien mahdollisuuksien ja poliittisten riskien tunnistaminen sekä strateginen neuvonta vaikuttajaviestinnän saralla.

Nordic West Office
on johdon konsultointitoimisto, joka tarjoaa pohjoismaisille yrityksille uudenlaisen tavan navigoida poliittisen ja teknologisen murroksen keskellä yhdistämällä huipputason kansainvälistä akateemista, yhteiskunnallista, lainopillista sekä viestinnällistä osaamista. Nordic West Office toimii strategisessa yhteistyössä kansainvälisen lakiasiantoimisto Orrickin sekä poliittisia analyyseja tuottavan Oxford Analytican kanssa.

Purpose
vahvistaa Milttonin palvelutarjontaa erikoistuen strategisiin vastuullisuuskysymyksiin ja vastuullisuusviestinnän kehittämiseen. Miltton Purposen tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuus on mukana yritysjohdon strategisella agendalla.

Sparks
auttaa organisaatioita vastaamaan strategisiin haasteisiin ja saattamaan kehitysehdotukset paperilta käytäntöön. Miltton Sparksin työkaluja ovat konsultointi, koulutus sekä valmennus. Miltton Sparksin työn kohteita ovat niin organisaatiot, johtajuus, tiimit kuin yksittäiset henkilötkin.

 

 

Miltton ja vastuullisuus

Miltton on sitoutunut vastuulliseen viestintään ja liiketoimintaan, jota pyrimme kehittämään jatkuvasti. Toimintaperiaatteemme on määritelty Milttonin Code of Conductissa. Olemme liittyneet mukaan UN Global Compactiin vuonna 2015 ja UNGC Communication on Progress -raporttimme löydät täältä. Lisäksi olemme yritysvastuuverkosto FIBS:in jäsen.

Milttonissa on töissä useita vastuullisuusasiantuntijoita ja Miltton osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen mm. asiakastyön sekä blogikirjoitusten kautta. Teemme lisäksi pro bono -työtä valikoitujen kumppaneiden kanssa.