Koronaviruksen vuoksi yhä useampi yritys tarvitsee päivitetyn strategian sekä uusia ratkaisuja tämän hetken tarpeisiin

Epävakaassa maailmassa yritysten on kartoitettava vaihtoehtoisia tulevaisuuksia valmistautuakseen tulevaan ja ymmärtääkseen, kuinka siihen voi myös vaikuttaa. Skenaarioanalyysi on menetelmä, joka mahdollistaa juuri tämän. Tulevaisuuden suunnittelun lisäksi nykytilanne vaatii myös nopeita ratkaisuja välittömiin tarpeisiin. Me olemme täällä auttaaksemme.

Koronaviruksen vaikutusta maailmantalouteen voi tarkastella kolmen mahdollisen skenaarion kautta:

 1. V:n muotoinen käyrä: Maailmantalouden nopea hidastuminen, jota seuraa nopea elpyminen. Harward Business Review -lehden mukaan kaikki historialliset viruksen aiheuttamat taantumat ovat noudattaneet tätä mallia. Toiveissa on, että niin kävisi tälläkin kertaa. Tässä skenaariossa maailmantalous jatkaisi alhaisissa lukemissa tämän kevään, mutta alkaisi taas kasvaa kesään mennessä.
 2. U:n muotoinen käyrä: Hidas elpyminen, jossa tuotanto- ja toimitusketjut ovat kärsineet niin paljon, että elpyminen on hidasta. Yritykset ovat saattaneet perustaa uusia tuotantolaitoksia ja toimitusketjuja, ja sekä uusien että vanhojen ratkaisujen hiominen tehokkaiksi vie aikaa. Tässä skenaariossa taantuma kestäisi loppuvuoden ja maailmantalous alkaisi kasvaa vasta vuonna 2021.
 3. L:n muotoinen käyrä: Pitkään jatkuvat ongelmat. Talous romahtaa ja taantuma jatkuu pitkään. Koronavirus ei yksinään riitä aiheuttamaan tätä skenaariota, mutta koronavirus yhdistettynä muihin ongelmiin kuten Kiinan talouden hidastumiseen, Euroopan pakolaiskriisiin tai uusiin kauppasotiin saattaa tuottaa pahimman mahdollisen skenaarion.

V-käyrän kaltainen talouden elpyminen vaikuttaa yhä epätodennäköisemmältä. Tällä hetkellä näyttäisimme etenevän U:n muotoista käyrää pitkin. Kaikilla yrityksillä tulisi olla pian valmiina välittömät suunnitelmat sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, uusiin työskentelytapoihin sekä tuotannon ja myynnin häiriöihin.

Myrsky, joka johtaisi L:n muotoiseen käyrään, on myös mahdollinen. Koska tilanne kuitenkin muuttuu nopeasti, yrityksillä tulisi olla valmiussuunnitelmat kaikkia skenaarioita varten.

Skenaariotyöpajat: Suunnittele yrityksesi strategia, myynti ja markkinointi

Nordic West Office tarjoaa räätälöityjä työpajoja, joiden avulla yritys voi aloittaa skenaariomenetelmän käytön ja kehittää omia skenaarioitaan. Työpajamme antaa yritykselle mahdollisuuden suunnitella nykyistä kriisiä ja kriisin jälkeistä aikaa sekä toisaalta jatkaa menetelmän käyttöä sisäisesti jatkossakin.

Työpajassa sukellamme epidemian maailmanlaajuisiin vaikutuksiin ja ennusteisiin, sen mahdollisiin vaikutuksiin Suomen talouteen sekä toimiin, joita jokaisen yrityksen kannattaa tehdä varautuakseen kaikkiin mahdollisuuksiin.

Keskeiset opit: Skenaariomenetelmät, out-of-the-box -ajattelu ja työkalut yrityksesi strategian suunnitteluun erilaisissa mahdollisissa tulevaisuuden skenaarioissa.

Välitön varautumissuunnitelma viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisille

Koronaviruksen aiheuttama epävarmuus haittaa erilaisten ammattiryhmien työtä. Markkinointi- ja viestintäalan asiantuntijoille viruksen vaikutukset ilmenevät jatkuvana ajantasaisen viestinnän tuottamisen tarpeena, tapahtumien peruutuksina, kokousten ja hankkeiden lykkäämisinä sekä työntekijöiden huolena siitä, ali- tai ylireagoivatko heidän yrityksensä tilanteeseen, tai onko lomautuksia tulossa ja mitä se tarkoittaa itse kullekin.

Tilanne haastaa meidät paitsi löytämään tasapainoisia näkökulmia ja viestintätapoja, myös luomaan uusia ratkaisuja, strategioita ja tapoja työskennellä. Se, mikä alkoi terveyskysymyksenä, saattaa lopulta johtaa kulttuuriseen muutokseen.

 • Yhteistyö ja johtaminen virtuaalisesti. Voi olla tarpeen kehittää nopeasti valmiuksia virtuaaliseen yhteistyöhön ja johtamiseen. Voimme tukea työntekijöitäsi virtuaalisten työskentelytapojen hallitsemisessa, olipa kyse sitten asiakkaiden kanssa sähköisesti pidettävistä innostavista myyntitapaamisista, johtamisesta ja luottamuksen rakentamisesta virtuaalisesti tai täysimittaisten interaktiivisten virtuaalisten työpajojen tai jopa yhtiökokousten pitämisestä.
 • Viestintä. Epävarmuuden lisääntyessä lisääntyy myös tarve määritellä tärkeimmät keskeiset sidosryhmät ja heille suunnattavat viestit. Kuinka estää viestinnän avulla tilannetta laajentumasta täyteen mainekriisiin? Kuinka ottaa huomioon sekä ulkoiset että sisäiset näkökulmat, ja kuinka paljon ne lopulta enää eroavat toisistaan?
 • Valmiudet kriisiviestintään. Mitä jos pahimmat uhkakuvat toteutuvat? Minkälaisia voisivat olla koronaviruksen aiheuttamat kriisit omalle organisaatiollesi? Onko niihin suunniteltu asianmukaiset prosessit ja vastuut viestinnässä
 • Markkinointi, tapahtumat ja myynti. Messut sekä kuluttaja- ja yritystapahtumat perutaan lähiajoilta. Mitä vaihtoehtoisia strategioita markkinointiin ja myyntivaikutusten luomiseksi on? Mitä uusia työkaluja esittelyyn, verkostoitumiseen ja myynnin lisäämiseen on syntymässä tai voitaisiin luoda?
 • Poliittinen riskianalyysi. Kuinka koronavirus vaikuttaa poliittiseen tilanteeseen, ohjaukseen ja sääntely-ympäristöön? Kuinka se vaikuttaa hallituksen asialistaan ja painopistealueisiin? Onko olemassa riski leviämisvaikutuksesta muihin päätöksentekoprosesseihin ja budjetointiin? Kuinka valmistautua erilaisiin skenaarioihin?
 • Läsnä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Miten tällaisessa tilanteessa varmistetaan jatkuvuus esimerkiksi EU:n tai Yhdysvaltojen suhteen? Ryhmämme edustajat Brysselissä ja Washingtonissa voivat toimia apukäsinäsi, mikäli läsnäoloasi tai liiketoimintaasi on tarpeen organisoida uudelleen Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Paikallisen operatiivisen avun lisäksi neuvonantajamme voivat edustaa sinua sidosryhmätapahtumissa ja tilaisuuksissa, joissa fyysinen läsnäolo on välttämätöntä, ja tarjota sinulle yrityskonsultaatiota eri markkinoiden muuttuviin olosuhteisiin sopeutumisessa. He myös seuraavat hallinnon vastausta kriisiin ja raportoivat siitä.
 • Sijoittajasuhteet. Miten järjestää yhtiökokous koronaepidemian aikaan? Onko sijoittajatarinamme aukoton myös poikkeusoloissa? Autamme löytämään parhaat käytännöt ja odotukset avoimuudesta maailmanlaajuisessa tai pohjoismaisessa sijoittajaviestinnässä koronaviruksen suhteen. Tarjoamme myös konkreettisia ratkaisuja siihen, miten epidemia voidaan ottaa huomioon yhtiökokouksen ja muiden sijoittajatapahtumien ympärillä käytävässä viestinnässä. Voimme tehdä stressitestin yrityksesi sijoittajatarinan kyvystä vastata sellaisiin odottamattomiin tapahtumiin, joita on vaikea ennustaa ja joilla on merkittäviä vaikutuksia pörssiin ja talouteen.
 • Tarvitsetko lisäkäsiä? Voimme auttaa päivittäisissä viestintätarpeissa, kuten päivittää verkkosivusi sisältämään viimeisimmän tiedon muuttuvassa tilanteessa, pitää yllä sosiaalisen median tilejäsi ja muokata kanaviasi, sekä auttaa luomaan ja levittämään sisältöä työntekijöille, asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Tarjoamme asiantuntevien neuvonantajiemme tukea, suunnittelutyökaluja ja apua tästä haastavasta tilanteesta selviämiseen. Vaikka monet meistä työskentelevät etäyhteyksien päässä, konsultointitapaamiset voidaan aina järjestää. Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä sinulle parhaiten sopivilla tarpeilla.

Otathan yhteyttä omaan luotettavaan yhteyshenkilöösi Milttonilla. Jos kuitenkin olet epävarma, kenen puoleen kääntyä, ota yhteyttä:

Maria Laatio, johtava asiantuntija, Miltton
maria.laatio(a)miltton.fi, +358 40 770 5954