Miltton Insights VII: Yritykset, pää pois pensaasta!

Rohkeutta, yritykset! Suomalaiset, ruotsalaiset ja virolaiset odottavat yrityksiltä kannanottoja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Miltton Insights -raporttisarja jatkuu yritysten yhteiskunnallisia kannanottoja käsittelevällä laajalla tutkimuksella, jonka tulos on selvä: vaikenemisen aika on ohi ja yritysten on uskaltauduttava mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun – myös vaikeissa aiheissa.

Miltton kysyi tuhannelta suomalaiselta, ruotsalaiselta ja virolaiselta mitä he ovat mieltä yritysten yhteiskunnallisista kannanotoista ja niiden tarpeellisuudesta. Vastaus oli lähes yksimielinen maasta riippumatta: yritysten on uskallettava avata suunsa, kerrottava arvoistaan ja osallistuttava yhteiskunnalliseen keskusteluun paitsi sanojen, myös tekojen muodossa. Vain alle 10 prosenttia kaikista vastanneista oli sitä mieltä, ettei yritysten tulisi ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Etenkin nuoret odottavat myös työnantajilta rohkeutta ottaa kantaa ja olla jotain mieltä asioista – myös sellaisista, jotka eivät suoraan liity niiden liiketoimintaan.

Yritysten yhteiskunnalliset kannanotot, tai yritysaktivismi, ei ole tutkimuksen tulosten mukaan vain ohimenevä trendi. Yhä useammat kuluttajat, sijoittajat ja työntekijät ovat halukkaita tekemään ympäristön, ihmisten ja yhteiskunnan kannalta kestäviä valintoja. Viestinnän muututtua reaaliaikaiseksi, yrityksille on yhä vaikeampaa säilyttää rooliaan neutraalina sivustaseuraajana.

Mutta mitkä aiheet kiinnostavat ihmisiä? Onko järkeä ryhtyä aktivismiin, vaikka omassa toiminnassakin on korjattavaa? Kannattavatko kannanotot taloudellisesti? Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastaukset tutkimusraportistamme.

Lue ja lataa koko raportti tästä.

Englanninkielinen raporttin sisältää myös Ruotsin ja Viron maakohtaiset analyysit, ja on luettavissa tästä.

Jäikö asia askarruttamaan? Tai haluatko puhua asiasta oman yrityksesi näkökulmasta?

Ota yhteyttä!

Maria Wetterstrand
Toimitusjohtaja, Miltton Purpose
maria.wetterstrand(at)miltton.fi
+358 44796 1163 / +46 70 242 41 62

Lauramaria Havu
Director, Corporate Advocacy, Miltton Oy
lauramaria.havu(at)miltton.fi
+358 40 721 8383