Valtaosa suomalaisista valmiita maksamaan vastuullisista tuotteista ja palveluista korkeampaa hintaa

Suomen suurimman viestintätoimistoryhmä Milttonin teettämän vastuullisuustutkimuksen mukaan kolme neljästä suomalaisesta on valmis maksamaan korkeamman hinnan vastuullisesti tuotetuista tuotteista tai palveluista. Jo kolmatta kertaa toteutettu tutkimus selvitti vastuullisuuden kasvavaa merkitystä suomalaisten kulutustottumuksissa. Miltton perusti huhtikuussa uuden tytäryhtiön Miltton Purposen tavoitteenaan nostaa vastuullisuusviestinnän osaksi yritysjohdon strategista agendaa.

”On hienoa huomata, että suomalaiset antavat vastuullisuudelle suurempaa roolia kulutuskäyttäytymisessään. Tutkimustulokset vahvistavat käsitystämme siitä, että yritysten olemassaolon määrittelee tulevaisuudessa vastuullisuuden jalkauttaminen onnistuneesti yrityksen koko liiketoimintaympäristöön”, toteaa Miltton Purposen toimitusjohtaja Maria Wetterstrand.

Tutkimuksen mukaan suomalaisista kaksi kolmasosaa (68 %) pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä, että heidän ostamansa tuote tai palvelu on vastuullisesti tuotettu. Kolme neljästä suomalaisesta (74 %) on valmis maksamaan lisää tuotteesta tai palvelusta, joka on tuotettu vastuullisesti. Yli kolmannes (37 %) vastaajista ilmoittaa olevansa valmis maksamaan 1–5 prosenttia lisää vastuullisesta tuotteesta tai palvelusta. Jopa viidennekseltä (21 %) löytyy halukkuutta maksaa 6–10 prosentin lisähintaa.

Vastuullisuudessa suomalaisia kiinnostaa eniten työterveys ja -turvallisuus (36 %). Toiselta ja kolmannelta sijalta löytyvät lähes tasavahvoina toimitusketjujen eettisyys (33 %) ja se, mihin maahan yritykset maksavat veronsa (32 %).

”Mielenkiintoista on se, että kuluttajia kiinnostavat juuri ne asiat, jotka ovat yrityksille haastavia. Esimerkiksi Fibs ry:n tuoreen yritysvastuututkimuksen mukaan toimitusketjujen hallinta on teema, jonka yritysjohtajat kokevat kaikkein haastavimmaksi”, kertoo Milttonin johtava vastuullisuusasiantuntija Susanna Saikkonen.

Lisää vastuullisuustietoa kaivataan sekä medialta että yrityksiltä

Kuluttajien kiinnostus yritysten ja brändien vastuullisuutta kohtaan on kasvanut viime vuosina tasaisesti. Silti enemmistö (57 %) suomalaisista kokee, että he eivät saa riittävästi tietoa yritysten tai brändien vastuullisuudesta. Median lisäksi tietoa toivotaan monipuolisesti yritysten omista kanavista, kuten pakkauksista, sosiaalisesta mediasta, verkkosivuilta ja yritysvastuuraporteista.

Edellisvuosien tapaan naiset ovat yhä miehiä aktiivisempia etsimään tietoa tuotteiden ja palveluiden vastuullisuudesta. He myös äänestävät ahkerimmin lompakollaan.

”Kasvava kiinnostus yritysten ja brändien vastuullisuutta kohtaan näkyy käytännössä kulutustottumusten muutoksena. Esimerkiksi Reilu kauppa ry:n mukaan Reilun kaupan tuotteiden myynti on kasvanut tasaisesti 18 vuoden ajan; viimeisen vuoden aikana jopa 9,5 prosenttia”, Saikkonen jatkaa.

Kuluttajatottumusten muutos näkyy vahvimmin päivittäistavarakaupan puolella.

”Vastuullisuustrendi näkyy meillä selkeästi elintarvikkeiden myynnissä ja sen kautta myös valikoiman laajenemisena”, vahvistaa lisäksi Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo.

Lue laajempi yhteenveto tutkimustuloksista täältä.

Lisätietoja:

Susanna Saikkonen
Johtava asiantuntija, vastuullisuus
+35840 507 3882
susanna.saikkonen@miltton.fi